“สิ่งที่เราตั้งใจส่งมอบให้ชาวสวนยาง คือ คุณภาพยางแผ่นที่ดีที่สุด
เพราะเราเชื่อว่า ยางแผ่นคุณภาพดี มาจากเครื่องจักรที่มีคุณภาพ”

- เอ.อาร์.ซี. อินดัสตรี้ (ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2499) -

ดูเพิ่มเติม >
S900

จักรรีดยางตราเอ

“กว่า 60 ปีแห่งผู้นำ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ผลิต และ ผู้ส่งออก
จักรรีดยางตราเอ จักรรีดยางเกรดเอ"

< 1 / 7 >
< 2 / 7 >
< 3 / 7 >
< 4 / 7 >
< 5 / 7 >
< 6 / 7 >
< 7 / 7 >

จักรรีดยางตราเอ เป็นที่รู้จักและยอมรับด้านคุณภาพมาตรฐาน จากสหกรณ์ยางพารา การยางแห่งประเทศไทย และ หน่วยงานยางอื่นๆ

Logo of Ministry of Industry

M-Industry

กระทรวงอุตสาหกรรม

Logo of Department of Business Development

DBD

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Logo of Department of Industrial Promotion

DIP

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

Logo of Department of International Trade Promotion Ministry of Commerce

DITP

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Logo of Rubber Authority Of Thailand

RAOT

การยางแห่งประเทศไทย